Stress

Stress är en nödvändig och naturlig reaktion som uppstår när vi ställs inför påfrestningar. Stressreaktionen hjälper oss på kort sikt att bli fokuserade och hålla oss motiverade men om stressen pågår under lång tid utan att vi får nödvändig återhämtning kan den bli skadlig. Kortvarig stress uppstår om påfrestningarna vi ställs inför är större än vi klarar av, om vi känner oss hotade eller om vi står inför en viktig uppgift. Långvarig stress uppstår däremot oftast i relation till vår livssituation som exempelvis vid stora livsförändringar, arbetsrelaterad stress eller vid ekonomiska svårigheter. 

Om du känner dig stressad eller utmattad och inte själv hittar sätt att hitta vägar framåt kan du behöva hjälp av en psykolog. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med stressrelaterad ohälsa och kan hjälpa dig med dina besvär. Behandlingen inleds med en kartläggning över din situation för att se vad som ger upphov till din upplevelse av stress. Därefter arbetar vi för att göra de förändringar som behövs för att du ska kunna nå dina mål.