Hem

Besväras du av ångest, oro, sömnsvårigheter, depression, stress eller utmattning?

Vi stöter alla på motgångar och upplever att livet inte alltid går som man vill. Det kan handla om en akut kris, sorg eller problem i arbetsliv eller i svårigheter i relation till andra människor. Kanske känner du dig stressad, orolig eller nedstämd. I en samtalskontakt med legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut kan du få de verktyg som behövs för att bättre förstå, förändra och acceptera din nuvarande situation. 

Välkommen till min psykologmottagning på Östermalm, i centrala Stockholm. Jag är legitimerad psykolog, specialist i psykologisk behandling/psykoterapi samt legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av psykologisk behandling, stöd och vägledning. Jag arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och kan erbjuda både längre och kortare kontakter. Jag arbetar i huvudsak med utgångspunkt i Kognitiv Beteendeterapi (KBT) men har även utbildning inom andra terapimetoder. Jag arbetar exempelvis med Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Compassionfokuserad terapi (CFT) och är även utbildad inom traumafokuserad-KBT i enlighet med metoden Prolonged Exposure (PE). Behandlingsplanen utgår alltid ifrån en analys av din specifika situation och dina behov. Vi träffas inledningsvis för ett eller ett par kartläggande samtal och bestämmer därefter tillsammans hur vi går vidare.

Jag erbjuder även samtal via Skype, telefon och Facetime om så önskas.

Om mig

Profilbild

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med kompetens inom både psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Vidare har jag gått psykologförbundets specialistutbildning för psykologer och har behörighet som specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi. 

Jag har lång och bred erfarenhet av psykologisk behandling, handledning och utbildning inom både privat och offentlig verksamhet. Vanliga problemområden som jag är van vid att arbeta med är existentiella funderingar, stress, ångest, nedstämdhet, problem i arbetsliv eller i relationer. Jag har också lång erfarenhet av att möta människor i kris och människor som av olika skäl står inför stora förändringar i livet. Eftersom jag har kompetens inom flertalet psykologiska metoder kan jag skräddarsy behandlingen efter behov. Behandlingsarbetet brukar dock alltid innefatta förändrings- och acceptansstrategier i olika omfattning.

Jag är medlem i Psykologförbundet och i Psykologiföretagarna. Jag har tystnadsplikt och arbetar under sekretess och i enlighet med yrkesetiska principer för psykologer/psykoterapeuter. Jag har också ansvarsförsäkring.

Psykologföretagarna logo

Kontakt

Epost: sjovallpsykolog@outlook.com Skicka mail

Telefon: +46 70 742 66 41

Mottagning:
Linnégatan 44-46
114 47 Stockholm