Depression

Det är normalt att känna sig nedstämd och ledsen vid motgångar, förluster eller när livet inte går som man vill. Oftast mår man bättre med tiden men om nedstämdheten inte går över kan man misstänka att det handlar om depression. För en deprimerad person är nedstämdhet och avsaknad av glädje centralt. Livet kan uppfattas som grått och meningslöst. Saker som tidigare upplevdes lustfyllda känns jobbiga eller ointressanta. Det kan kännas tungt att ägna sig åt sina dagliga rutiner, hygien och arbete. Ofta har den deprimerade ett negativt sätt att tänka om sig själv och sitt eget värde. Det kan påverka självkänslan negativt och leda till att man känner sig otillräcklig. Ångest och sömnproblem är också vanligt förekommande vid depression. 

När jag möter människor med lätt till medelsvår depression erbjuder jag kognitiv beteendeterapi (KBT), som är en dokumenterat effektiv metod. I behandlingen får du hjälp att identifiera negativa tanke- och beteendemönster och att bryta negativa cirklar, framför allt genom att successivt börja engagera dig i livet igen. Ibland är det motiverat att komplettera behandlingen med antidepressiv medicinering.