Ångest och oro

Ångest är en intensiv känsla av oro och rädsla som känns i kroppen. Du kan exempelvis känna ett tryck över bröstet, hjärtklappning, yrsel, andnöd eller uppleva en klump i magen. Det är inte farligt att ha ångest utan det är faktiskt en helt naturlig reaktion på en hotfull situation. Kroppen gör sig redo för att hantera hotet genom att bland annat öka mängden stresshormon i blodet, spänna musklerna och förändra andningen. Det är kamp-flyktsystemet som aktiveras med syfte att hjälpa oss att antingen hantera eller undfly det upplevda hotet. Det är en reaktion som har varit avgörande för människans överlevnad och som är viktig för att kunna förbereda oss för framtida utmaningar. I och med vår förmåga att tänka framåt kan vi också föreställa oss hot eller kommande katastrofer, vilket gör att kroppen reagerar som om det finns ett verkligt närvarande hot. Vi känner ångest trots att det inte finns någon faktisk fara. 

Besväras du av ångest som hindrar dig i livet kan det vara skönt att veta att det finns professionell hjälp att få. Eftersom ångest är obehagligt är det naturligt att vi vill undvika eller ta oss bort från situationer där ångesten uppstår. Det gör att ångesten snabbt avtar men leder samtidigt till att vi inte får erfara att vi kan hantera ångesten eller vad som faktiskt händer om vi utmanar rädslan. Jag har lång erfarenhet av att möta och behandla människor med ångestproblematik. I behandlingen får du bland annat lära dig om ångest och vad som händer i kroppen när reaktionen kommer. Du får också ökad förståelse för samspelet mellan dina tankar och känslor och kommer successivt att arbeta med att utmana dina rädslor genom att närma dig situationer som du just nu undviker.