Om mig

Profilbild

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med kompetens inom både psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Vidare har jag gått psykologförbundets specialistutbildning för psykologer och har behörighet som specialistpsykolog inom psykologisk behandling/psykoterapi. 

Jag har lång och bred erfarenhet av psykologisk behandling, handledning och utbildning inom både privat och offentlig verksamhet. Vanliga problemområden som jag är van vid att arbeta med är existentiella funderingar, stress, ångest, nedstämdhet, problem i arbetsliv eller i relationer. Jag har också lång erfarenhet av att möta människor i kris och människor som av olika skäl står inför stora förändringar i livet. Eftersom jag har kompetens inom flertalet psykologiska metoder kan jag skräddarsy behandlingen efter behov. Behandlingsarbetet brukar dock alltid innefatta förändrings- och acceptansstrategier i olika omfattning.

Jag är medlem i Psykologförbundet och i Psykologiföretagarna. Jag har tystnadsplikt och arbetar under sekretess och i enlighet med yrkesetiska principer för psykologer/psykoterapeuter. Jag har också ansvarsförsäkring.

Psykologföretagarna logo