Kris och trauma

En krisreaktion uppstår när en persons tidigare erfarenheter och resurser inte är tillräckliga för att förstå eller hantera den aktuella situationen. Krisreaktionen går inte att påverka med viljan utan är en normal reaktion på en onormal händelse. Människor som hamnar i kris beskriver bland annat en känsla av overklighet och att inte riktigt känna igen sig själv. Det är också vanligt med sömnproblem, ångest, irritabilitet, sorg och skuldkänslor samt svårigheter med koncentration och minne. 

När man hamnar i kris är det ofta värdefullt att få samtala om sin upplevelse, både för att förstå sina reaktioner men också för att få hjälp att blicka framåt. Jag har arbetat med människor i kris under många år och är van vid att hantera frågor som rör relationer, arbetsliv och egen eller annans sjukdom. Jag har även arbetat mycket med kris i samband med traumatiska förlossningar. 

Om krisreaktionerna inte avtar med tiden utan lidandet kvarstår kan det handla om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). PTSD är en psykiatrisk diagnos som kan behandlas effektivt av traumautbildad psykolog/psykoterapeut. Jag är utbildad inom traumafokuserad KBT och kan erbjuda traumabehandling enligt metoden Prolonged Exposure (PE).